Logo_Maçonnique

Activité du 17.05.2017

Logo_Maçonnique

De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

hebben het genoegen u een conferentie aan te bieden over het thema :


 « Het verloren koninkrijk.

De Belgische Orangisten tegen de

revolutie (1828 - 1850) »


door

Els WITTE


op woensdag 17 mei 2017 om 19h30 stipt

onder het glazen dak van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij,

Lakensestrat, 75 in 1000 Brussel

Conférence annulée

     De periode is van cruciaal belang voor de geschiedenis van België in het bijzonder en voor de Europese geschiedenis in het algemeen: in oktober 1830 werd het Verenigd Koninkrijk van de Nederlanden, waarin de Noord-Nederland en Zuid werden verenigd in 1815, ontmanteld na een relatief korte revolutie. Denken dat dit zou gaan om een louter keerpunt van de geschiedenis zou een negatie zijn van het felle verzet van de Orangisten. De beweging van de aanhangers van het huis van Oranje, samengesteld uit de (grotendeels Franstalige) elite van Vlaanderen, Brussel en Wallonië, heeft inderdaad alles in het werk gesteld om de terugkeer van het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen. Met name in de jaren 1830 – terwijl nog steeds gevochten werd over de verdeling van de buit – hebben deze Orangisten in het geheim en in samenwerking met Koning Willem I geijverd voor het herstel van het koninkrijk. Dit ging niet zonder het nemen van een aantal risico's, want de Belgische autoriteiten hebben hen voortdurend onderdrukt, opgejaagd en van hun macht beroofd. De spreekster gaat terug naar de wortels van dit Belgische Orangisme. Ze heeft de archieven uitgekamd om er een verhelderende, vaak in het geheim geschreven correspondentie uit te halen.


     Deze bronnen hebben het haar mogelijk gemaakt om een uniek en genuanceerd beeld te schetsen van de Orangisten, hun organisaties, hun gedragscodes en hun politieke strategieën te ontwikkelen.


     Els Witte studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Gent en doceerde hedendaagse geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel vanaf 1974. Ze is vooral geïnteresseerd in de Belgische revolutie van 1830 en in de postrevolutionaire periode, evenals vele aspecten van de Belgische politieke ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuwen. Zij was Rector van de VUB van 1994 tot 2000, en is sinds 1988 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Zij is de voornaamste auteur van de « Politieke geschiedenis van België sinds 1830 » (2007). Wij zijn haar ook « La construction de la Belgique, 1828-1847 » (Brussel, 2010) verschuldigd.


Els WITTE, Het verloren koninkrijk. Het harde verzet van de Belgische Orangisten tegen de revolutie. 1828-1850,

Anvers, De Bezige Bij Antwerpen, 2014, 496 p.

Toegang : 10,00 € (5,00 € voor de leden van de v.z.w. die hun lidmaatschap betaald hebben).

De conferentie wordt gevolgd door een dronk.